inzenden

Als je wilt meeschrijven aan nuage., stuur dan je niet eerder gepubliceerde werk (kort verhaal, essay, gedichten…) op naar erikaseveryns@gmail.com.

Stuur je inzending door in een Word-bestand en vergeet niet om de titel van je werk in het document te vermelden. Het maximumaantal woorden is 2500.